Arterapie

28.10.2021

Obrazy nás provázejí po celý život. Nejen ty přivěšené na zeď, ale také naše vnitřní obrazy - jako jsou například sny přicházející ve spánku. Mohou nám být příjemné, nebo se nám nelíbit, nebo nás dokonce děsit a strašit. Ve svých představách si vytváříme obrazy toho, jak bude vypadat náš život, důležitá životní událost jako například svatba, nebo seznámení s milým nebo milou.

O tom, že obrazy mohou mít léčivý hojivý potenciál a ulehčit naší duši pojednává arteterapie.

Co je tedy arteterapie?

Arteterapie stejně jako muzikoterapie, dramaterapie a tanečně-pohybová terapie spadá mezi umělecké terapie.

Podle České arteterapeutické asociace je arteterapie "léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů". Někdy bývá součástí jiných psychoterapeutických směrů, jindy je pojímána jako svébytný obor.

Obvykle se rozlišují dva základní svébytné proudy arteterapie. A to:

  • terapie uměním - zde se klade důraz na léčebný potenciál samotné tvůrčí činnosti.
  • artpsychoterapie - při ní jsou výtvory a prožitky z procesu tvorby dále psychoterapeuticky zpracovávány.

Důležité je si uvědomit, že arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Spíše, než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky.

Proto rozhodně není nutné umět kreslit. Mnohem více jde o to mít chuť otevřít se vlastní kreativitě a radosti z tvoření. Arteterapie pak pomůže navodit a pomoci:

  • navodit psychickou pohodu a tím zlepšit psychickou kondici.
  • pozitivní emoce a energii.
  • zneutralizovat působení stresu.
  • zlepšit komunikační schopnosti.
  • Právě tvořivost a výtvarná práce je pro práci a fungování našeho mozku zcela zásadní a důležitá, podporuje ho a rozvíjí.
  • Právě možnost svobodně a radostně se výtvarně vyjádřit pak přispívá k pocitu uvolnění a osvobození.

    Zdroj: Wikipedie Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431